Nyheter

Ogräsättika

Nu introducerar vi en ny ogräsättika för effektiv och miljövänlig ogräsbekämpning i trädgårdar mm.

Ogräsättika används för att ta bort ogräs på hårdgjorda ytor t.ex. stenplattor och stensättningar.
Bäst effekt fås på små unga ogräsplantor. Åtgång ca. 2-4 dl/m2. Spädes 1/1 med vatten.
Den kan även användas som ett effektivt rengöringsmedel för att avlägsna grön beläggning av
alger och mossa. Ättikan är lätt nedbrytbar i naturen och med andra ord en miljövänlig produkt.
24%. Klassificering: Bekämpningsmedel klass 2.